Về tôi

Đỗ Xuân Huy

Làm việc tại Hội Sinh viên Học viện Tài chính, Wall StreetA&A – CLB Kế Toán Kiểm Toán Viên Học Viện Tài ChínhQuá khứ: KOS English center

Học tại Học viện Tài Chính (Academy Of Finance)

Tôi có 3 chữ “Tự”:

+ Tự lực cánh sinh để đi lên bằng khả năng của mình.

+ Tự trọng để giữ uy tín trong làm ăn.

+ Tự tôn để không chấp nhận thua kém, không dễ dãi, bằng lòng với thành công và những thứ đang có.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *